A társasház kezelése, folyamatos működésének biztosítása

A Társasházi Törvénnyel valamint a Társasház Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban ellátjuk a társasházak teljes körű üzemeltetését az alábbiak szerint:

 • Az épület állagának, berendezési tárgyainak és felszereléseinek felmérése rendszeres bejárások alkalmával;
 • a társasházi szolgáltatások (pl.: takarítás) minőségének folyamatos ellenőrzése az általunk kidolgozott minőségellenőrzési rendszernek megfelelően, nem megfelelő teljesítés esetén levonások érvényesítése;
 • tervszerű megelőző karbantartások éves tervezése, megvalósítása;
 • közös tulajdonú területeken észlelt meghibásodások esetén azonnali intézkedés hibaelhárításra;
 • tárgyi eszközök nyilvántartása, leltározása  a társasházban;
 • a társasház főmérőinek rendszeres, havonkénti ellenőrzése, a leolvasott adatok rögzítése;
 • közműszolgáltatók által benyújtott számlák ellenőrzése a leolvasások alapján;
 • Számvizsgáló Bizottság tájékoztatása, folyamatos konzultáció, havi pénzügyi jelentés küldése a közös képviselőnek;
 • közgyűlések előkészítése, döntés-előkészítő tervezetek kidolgozása;
 • közgyűlések összehívása, lebonyolítása, jegyzőkönyvek helyszíni elkészítése, jegyzőkönyvi emlékeztető küldése a tulajdonosok részére;
 • Határozatok Könyvének vezetése;
 • közgyűlési határozatok végrehajtása;
 • káresemények bejelentése a biztosító felé, kárigények érvényesítése;
 • szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a társasházban, hulladékszállítás megszervezése, folyamatos ellenőrzése;
 • a lakók tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, és esetleges jogszabálysértés (a lépcsőházban éghető anyag, motorkerékpár, éghető folyadék tárolása, stb.,) esetén figyelmeztetése;
 • társasházi nyilvántartások készítése.

Társasházkezelés Budapest Gazdasági, pénzügyi feladatok, automatizált könyvelés

Az AFM Társasházkezelő Zrt. a kezelt társasházakat egy SPECIÁLISAN LAKÓINGATLANOK kezelésére létrehozott SZOFTVERREL kezeli, amely minimalizálja a hibalehetőséget könyvelésben és lehetővé teszi az ügyfelek aktuális egyenlegének és befizetéseinek pontos nyomon követését. Emellett folyamatosan dolgozunk a szoftver fejlesztésén, új ügyfélfunkciók kialakításán.

Pénzügyi gazdasági szolgáltatások:

 • A külön tulajdonok tulajdonosainak és elérhetőségeiknek pontos nyilvántartása, változások felvezetése;
 • naprakész könyvelés, egyszeres könyvvitel vezetése;
 • adatközlési, bevallási kötelezettségek teljesítése;
 • társasházi és tulajdonosi elszámolások elkészítése;
 • közös költség és egyéb előírások rögzítése;
 • kompenzációk és támogatások érvényesítése a tulajdonos folyószámláján;
 • tárgyévre vonatkozó költségvetési terv elkészítése;
 • javaslattétel a közös költség összegére vonatkozóan.

Hatékony tulajdonosi kintlévőség kezelés

A tulajdonosi tartozások növekedése negatívan befolyásolhatja a társasház működését, akadályozhatja a számlák időben történő kifizetését, szolgáltatások kényszerű ütemezését vonhatja maga után, ami költséggel, rosszabb esetben valamely szolgáltatásról való lemondással jár a többi lakó számára. Az AFM Zrt. tapasztalatai alapján hatékony folyamatokat dolgozott ki a társasházi tartozások minimalizálására:

 • A társasház tulajdonosi befizetések és hátralékok havonkénti ellenőrzése;
 • késedelmesen fizető tulajdonostársak megkeresése telefonon, írásos felszólítás, annak eredménytelensége esetén fizetési meghagyás küldése;
 • hat hónapot meghaladó közös költség hátralék felhalmozódása esetén jelzálog-bejegyzés kezdeményezése.

Társasházak kezelése Budapesten: számlavezetés és társasház biztosítás kedvező feltételekkel

A pénzintézetek ajánlatait ÉVENTE megkérve az AFM Zrt. TÖBB BANK és BIZTOSÍTÓ megpályáztatása után a legkedvezőbb konstrukciót terjeszti a közgyűlés elé és a legjobb ajánlatot nyújtóval köt szerződést az ingatlanok számláinak kezelésére, valamint az ingatlanok biztosítására.

Az eddigi tapasztalataink szerint érdemes az általunk kezelt összes társasház számláját és biztosítását ugyanannál a banknál, biztosítónál vezetni, mert minél több társasházra szerződünk, annál kedvezőbb áron, költséghatékonyan történhet a kezelés.

Jelenleg az K&H Bank látja el a legtöbb általunk kezelt társasház számlavezetését, az ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi műveleteket internetes ügyfélterminálon keresztül intézzük.

Amennyiben egy társasház valamilyen okból ragaszkodik más szolgáltatóhoz, az AFM Zrt. természetesen rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez. 

AJÁNLATKÉRÉS TÁRSASHÁZKEZELÉS BUDAPEST