Gyakran ismételt kérdések (GYÍK)


Ha az áramdíjat az ELMŰ felé fizetem, a víz- és szennyvíz-elvezetési díjat a Díjbeszedő Rt. felé, a fűtés díját kinek fizetem?

A Fűtési- és vízfelmelegítési díjat a társasház felé kell fizetnie. Ennek az az oka, hogy a társasháznak egy gáz-főmérője van, amelynek fogyasztásáról a Fővárosi Gázművek Rt. küld számlát. A közös képviselet ezt a számlát osztja szét a lakások között az elfogyasztott mennyiség arányában. A Fűtési- és vízfelmelegítési előírás felépítéséről a birtokba adáskor kapott információs levél ad tájékoztatást.

Ha használom a birtokba adáskor kapott belépőkártyát, az azonosít engem? Ha szükségem lenne még egy belépőkártyára, kitől igényelhetek ilyet?

Minden belépőkártyához hozzá van rendelve a lakás tulajdonosának neve vagy lakásának száma, így minden áthaladás nyomon követhető. Új belépőkártyát az AFM Zrt.-től lehet igényelni a 1/451-0100 telefonszámon. Ára bruttó 4.065 Ft. A kártyát személyesen lehet átvenni a 1054 Budapest Zoltán utca 18 2/1. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban előzetes időpont egyeztetés alapján.

Mikor lesz a társasháznak közgyűlése (lakógyűlése)?

A társasház Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti, hogy „a közgyűlést évente legalább egyszer, legkésőbb május 31. napjáig össze kell hívni a mérleg, a működési terv, a költségvetés és az előző évi beszámoló elfogadása céljából. Szükség esetén a közgyűlés bármikor összehívható.”

Kinek jelezzem, ha valamilyen rendellenességet tapasztalok a házban? Pl. kiégett egy lámpaizzó a folyosón, vagy ha a lift nem működik?

Ilyen és ehhez hasonló esetekben a mindenkori gondnokot kell hívni, vagy az AFM Zrt. ügyfélszolgálati irodáját a 1/451-0100 telefonszámon. Jelezheti problémáját a 1/451-0101 faxszámon vagy a társasház e-mail címén is. A beérkező problémákról nyilvántartást vezetünk, és arról azonnal értesítjük az illetékeseket.

Hogy lehet a közös költséget, a garázs közös-kiadását, illetve a fűtési- és vízfelmelegítési díjat fizetni?

A közös költséget, a garázs közös-kiadását és a fűtési- és vízfelmelegítési díjat csekken vagy a társasház bankszámlájára átutalással lehet kiegyenlíteni. Csoportos beszedési megbízásra nincs mód. Csekket minden hónap végén dobunk be a postaládájába (ha megad levelezési címet, akkor oda juttatjuk el), amelyet tárgyhó 10-ig kell befizetni. Ha a csekket postán fizetik be, a bank postai befizetési költséget számít fel (100 Ft/db csekk), amely a társasházat terheli. Ha a csekket nem postán, hanem a bankban fizeti be, akkor az nem jelent többletköltséget a társasháznak.